Image alt

Giáo viên: Đoàn Nhược Quý

"Phương châm của Adam Muzic là mang lại cho học viên cơ hội được tiếp cận âm nhạc một cách khoa học, bài bản và có tính chất chuyên sâu nhất Bên cạnh đó chúng tôi còn áp dụng vào trong chương trình giảng dạy của mình những kiến thức mang tính thực tiễn để các học viên có thể sử dụng được ngay sau quá trình đào tạo."

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Cùng chuyên gia tư vấn giải đáp về các khóa học tại Adam Muzic bằng cuộc gọi video thông minh!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr