Image alt

Giáo viên: Đỗ Thành Đạt

“Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học truyền thống nhân hiệu cũng như là một số khóa học về ra mắt album single, cách mình tăng tương tác ở trên các trang mạng xã hội của mình Về phương pháp giảng dạy của mình đó là sẽ áp dụng những kiến thức cơ bản vào trong ví dụ thực tế bằng kinh nghiệm của mình và ngoài ra là mình Phân tích những Case Study thực tế ở trong những hoạt động truyền thông mới nhất.”

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Cùng chuyên gia tư vấn giải đáp về các khóa học tại Adam Muzic bằng cuộc gọi video thông minh!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr