Image alt

Giáo viên: Nguyễn Thị Huỳnh Ngân

"Theo mình giọng nói tốt sẽ hỗ trợ cho tất cả các mặt đời sống, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn. Phương châm giảng dạy của mình là phải nắm được nhu cầu và khả năng của học viên, đưa ra những phương pháp phù hợp và cụ thể để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực mà các bạn theo đuổi."

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Cùng chuyên gia tư vấn giải đáp về các khóa học tại Adam Muzic bằng cuộc gọi video thông minh!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr