Image alt

Giáo viên: Nguyễn Phát

"Với góc nhìn bao quát về các thể loại âm nhạc, mình đúc kết được triết lý giảng dạy đó là đơn giản hiệu quả, ưu tiên cảm xúc. Vì đối với mình, cảm xúc chính là yếu tố chính để quyết định sự thành công của một bản nhạc."

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Cùng chuyên gia tư vấn giải đáp về các khóa học tại Adam Muzic bằng cuộc gọi video thông minh!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr