Khóa học Thu Âm từ xa

Giúp bạn có thể tự thu âm ca khúc mình thích với mẫu mixing hay, phù hợp với giọng mình chỉ với 3 buổi học Online nhóm cùng Adam Muzic

"Bạn muốn học thu âm hay, trong những ngày dịch này?"

Quá trình trong buổi học thu âm

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Cùng chuyên gia tư vấn giải đáp về các khóa học tại Adam Muzic bằng cuộc gọi video thông minh!

Những hình ảnh trong quá trình học
Những hình ảnh trong quá trình học
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’t fix this.
Điểm đặc biệt của khóa học
Điểm đặc biệt của khóa học
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’t fix this.
Những chia sẻ từ chuyên gia
Những chia sẻ từ chuyên gia
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’t fix this.

GIỮ LIÊN LẠC VỚI ADAM MUZIC

Adam Muzic sẽ liên hệ bạn ngay, cảm ơn bạn rất nhiều!

Học phí:
Học phí:
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’tfix this.
Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr