Hướng dẫn thanh toán

Giúp bạn đơn giản hóa quá trình thanh toán từ xa cho các khoản học phí & dịch vụ âm nhạc tại Adam Muzic

Image alt

Chọn phương thức thanh toán

Thanh toán qua Weston Union

Bước 1

- Truy cập và trang chủ của Western Union hoặc Website chính thức của ngân hàng có hỗ trợ chuyển tiền qua Weston Union.

Tìm hiểu thêm

Bước 2

- Điền thông tin chuyển tền mà dịch vụ yêu cầu với nội dung gửi: (Mã phí_Số điện thoại người gửi_Họ và tên người gửi)

Tìm hiểu thêm

Bước 3

- Kiểm tra thông tin chính xác và xác nhận gửi - Chăm sóc viên Adam Muzic sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thanh toán thành công trong vài phút sau.

Facebook chăm sóc viên Adam Muzic

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện bạn có thể liên hệ trực tiếp với chăm sóc viên Adam Muzic

Thanh toán qua Momo

Bước 1

-Truy cập mục chuyển tiền của Ứng dụng Momo - Điền thông tin chuyển tền mà dịch vụ yêu cầu với nội dung gửi: (Mã phí_Số điện thoại người gửi_Họ và tên người gửi)

Tìm hiểu thêm

Bước 2

- Kiểm tra thông tin chính xác - Tiến hành thanh toán và xác nhận trên ứng dụng Momo

Bước 3

- Chăm sóc viên Adam Muzic sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thanh toán thành công trong vài phút sau.

Facebook chăm sóc viên Adam Muzic

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện bạn có thể liên hệ trực tiếp với chăm sóc viên Adam Muzic

Thanh toán qua Zalo Pay

Bước 1

-Truy cập mục chuyển tiền của Ứng dụng Zalo Pay - Điền thông tin chuyển tền mà dịch vụ yêu cầu với nội dung gửi: (Mã phí_Số điện thoại người gửi_Họ và tên người gửi)

Tìm hiểu thêm

Bước 2

- Kiểm tra thông tin chính xác - Tiến hành thanh toán và xác nhận trên ứng dụng Zalo Pay

Bước 3

- Chăm sóc viên Adam Muzic sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thanh toán thành công trong vài phút sau.

Facebook chăm sóc viên Adam Muzic

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện bạn có thể liên hệ trực tiếp với chăm sóc viên Adam Muzic

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng (Internet Banking)

Bước 1

- Vào ứng dụng của ngân hàng bạn đang sử dụng chọn mục "Chuyển tiền" - Điền thông tin chuyển tền mà dịch vụ yêu cầu với nội dung gửi: (Mã phí_Số điện thoại người gửi_Họ và tên người gửi)

Tìm hiểu thêm

Bước 2

- Kiểm tra thông tin chính xác - Tiến hành thanh toán và xác nhận trên ứng dụng ngân hàng bạn đang sử dụng

Bước 3

- Chăm sóc viên Adam Muzic sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thanh toán thành công trong vài phút sau.

Facebook chăm sóc viên Adam Muzic

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện bạn có thể liên hệ trực tiếp với chăm sóc viên Adam Muzic

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr